Kleutermaatjies

GALERY / GALLERY

Ons kinders is van 3 maande tot 5 jaar.

‘n Paar groot gebeurtenisse wat deur die jaar gebeur by ons skool: Ouer inligtingsaand, Atletiek dag, Konsert en Oupa en Ouma dag.

Elke ouer kry ‘n jaarprogram.

Our children are from 3 months to 5 years.

Some great events that happen throughout the year at our school: Parent information evening, Athletics day, Concert and Grandparents day.

Every parent receives a year program.

Klaskamer

Alle klasse word per ouderdoms groepe opgedeel.

Ons het 5 ouderdoms groepe: 3maande – 18 maande, 18maande – 2 jaar, 2 – 3 jaar, 3 – 4 jaar en 4 – 5 jaar.

Elke klas het sy eie stoor, badkamer en sekuriteit kamara.

Classroom

All classes are divided into age groups.

We have 5 age groups: 3 months – 18 months, 18 months – 2 years, 2 – 3 years, 3 – 4 years and 4 – 5 years.

Each class has its own storage, bathroom and security camera.

Skool Saal

Elke 2de week kom ons bymekaar vir poppekas (aangebied deur onderwyseresse).

Elke Vrydag doen ons hindernisbaan.

Ons oefen vir ons konsert en Trompoppies.

School Hall

Every 2nd week we meet for puppet shows (presented by teachers).

Every Friday we do obstacle course.

We rehearse for our concert and Drummies.

Badkamer

Elke klas het hul eie badkamer.

Ons skool “Potty train” kinders.

Bathroom

Each class has their own bathroom.

Our school “Potty train” children.

Junior Speelgrond

Die juniors en seniors word geskei.

Ons juniors wat op hierdie speelgrond speel is van ongeveerd 18 maande – 3 jaar oud.

Daar is op gemiddeld 2 klasse op hierdie speel terrein, wat beteken daar is tussen 4 en 5 personeellede op die terrein.

Junior Playground

The juniors and seniors are separated.

Our juniors who play on this playground are from about 18 months – 3 years old.

There are on average 2 classes on this playground, which means there are between 4 and 5 staff members on site.

Senior Speelgrond

Die juniors en seniors word geskei.

Ons seniors wat op hierdie speelgrond speel is van 3 jaar – 5 jaar oud.

Daar is op gemiddeld 3 klasse op hierdie speel terrein, wat beteken daar is tussen 5 en 6 personeellede op die terrein.

Senior Classroom

The juniors and seniors are separated.

Our seniors playing on this playground are from 3 years – 5 years old.

There are on average 3 classes on this playground, which means there are between 5 and 6 staff members on site.

Copyright © 2022 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy