Kleutermaatjies

FOOIE / FEES

Registrasie R1000

Registrasiefooi (Eenmalig): R500 

Administrasiefooi (Jaarliks): R500 

Fooie

Kind op doeke: R4000

Kind van doeke af: R3700

2de Kind: R3500

3de Kind: R3000

Bankbesonderhede

Rekeninghouer: Kleutermaatjies

Bank: ABSA Bank

Rekening nr: 28 9019 3032

Tak nr: 632 005

Tipe: Tjek

Verwysing: Kindernaam en van

R1000 Registration

R500: Registration fee (Once-off)

R500: Administration fee (Annually)

Fees

R4000: Any age on nappies

R3700: Off nappies

R3500: 2nd child

R3000: 3rd child

Banking Details

Account holder: Kleutermaatjies

Bank: ABSA Bank

Account nr: 28 9019 3032

Branch nr: 632 005

Type: Cheque

Reference: Child name & Surname

Copyright © 2021 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy