Kleutermaatjies

VLINDER KLAS / BUTTERFLY CLASS

4 - 5 Jaar / 4 - 5 Years

Juffrou en Assistente / Teacher and Assistants

Juffrou / Teacher : Marelie Cloete

Klas Informasie

Hierdie klasse sluit die 4-5 jariges in. Dit is hulle finale jaar by Kleutermaatjies en hulle word voorberei vir Graad R. Die vermoë om emosies te kan verbaliseer, deur tydskifte te kan blaai en voorwerpe te identifiseer, fantasie spel, die konstruksie van meer ingewikkelde sinne en die identifisering van verskillende liggaamsdele, is van die baie vaardighede waarmee gedeel word in hierdie ouderdomsgroep. Twee onderwyseresse per klas behartig hierdie groot verantwoordelikheid.

Class Information

The Butterflies and seahorses include our 4 – 5 year group. They are prepared for grade R and it is their final year at Kleutermaatjies. Amongst the many skills they are taught are the ability to verbalize emotions, page through magazines naming objects, fantasy play, construct more complex sentences, and identify and show different body parts are some of the many skills shared in this age group. Two teachers  per class commit themselves to tend to these little ones.

Copyright © 2022 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy