Kleutermaatjies

HASIE KLAS / BUNNY CLASS

2 - 3 Jaar / 2 - 3 Years

Juffrou en Assistente / Teacher and Assistants

Personeel_Staff , KUILDER , C_ Export Staff(1)
Juffrou / Teacher : Chanté Steyn
Shintana
Juffrou / Teacher : Shintana Barendse
Personeel_Staff , SESHOKA , E_ Export Staff(1)
Assistent / Assistant : Emely Seshoka

Klas Informasie

Die aandagspan van hierdie ouderdomsgroep is 5 – 7 minute. Baie aandag word ook hier deur twee onderwyseresse gewy om die Hasies te help om hulle vaardighede te ontwikkel.

Class Information

The attention span of these little ones is 5 – 7 minutes. A lot of attention is also given here by two teachers to help the Bunnies develop their skills.

Copyright © 2022 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy