Kleutermaatjies

DWERGIE KLAS / DWARF CLASS

1 - 2 Jaar / 1 - 2 Years

Juffrou en Assistente / Teacher and Assistants

Juffrou / Teacher : Driekie Kuilder
Assestent / Assistant : Mapula Maema

Klas Informasie

Die Dwergies se aandagspan is 3 – 5 minute en daarom word daar gefokus op klas aktiwiteite, om te teken met vetkryt, speel met ‘n bal, om alleen te kan eet ens. In hierdie groep begin die kleinding mens word. Twee onderwyseresse is verantwoordelik om om te sien na die Dwergies.

Class Information

The attention span of these children is 3 – 5 minutes and part of the the focus is on class activities, drawing with crayons, ball playing, eating independently etc. The 18 – 24 month group is where children start becoming little people. Two teachers are responsibility in this class.

Copyright © 2022 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy