Kleutermaatjies

Kleuterskool / Nursery school


Japie Deysel

Registered Counsellor (BPsych)

www.japieberaad.co.za

REGISTERED WITH

VVOS /  AECYC

http://www.vvos.co.za

KONTAK ONS / CONTACT US


Jeanlaan 260B,

Die Hoewes,

Centurion

Maandag - Vrydag

06:30 - 17:30

Die skool sluit vir Desember skool vakansie en op publieke vakansie dae.

/

Monday - Friday

06:30 - 17:30

The school closes for December school holiday and on public holidays.

Gaan soek ons op FACEBOOK / Go join us on FACEBOOK

https://www.facebook.com/Kleutermaatjies/

KONTAK INFORMASIE / CONTACT INFORMATION


Administrateur / Administrator

Tel: 079 522 7188

management@kleutermaatjies.co.za


Navrae / Enquiries

Tel: 012 663 1955

info@kleutermaatjies.co.za


Rekeninge / Accounts

Tel: 012 663 8774

naccounts@kleutermaatjies.co.zaSKOOL URE / SCHOOL HOURS

SKOOL ADRES / SCHOOL ADDRESS

Jean Avenue 260B,

Die Hoewes,

Centurion

FACEBOOK

ANDER / OTHER