Kleutermaatjies

Kleuterskool / Nursery school


Krappie klas / Crab Class

3 - 4 Jaar / 3 - 4 Years

Juffrou en Assistente  / Teacher and Assistants

receptionists

Klas Informasie / Class Information

Die 3-4 jariges is opgedeel in die Krappie en Dolfyntjie klas. Hulle aandagspan is ongeveer 7-10 minute en twee onderwyseresse is verantwoordelik om hierdie kleingoed te help met die identifikasie van diere geluide, belangrike lewensvaardighede soos om hulle neuse self te blaas, self skoene aan  en uit te trek, hande te was ens, bou legkaart, te sing en te dans saam met musiek, te bak en brou sonder hulp, in die sandput te speel, oor voorwerpe te spring en ‘n menigte ander vaardighede.

The 3 -4 years group is divided into the Crab and Dolphin classes. Their attention span is 7 - 10 minutes and allow 2 teachers per class to help them identify animal sounds, learn important basic life skills such as nose blowing, taking off their shoes, washing their hands etc, build puzzles, sing and dance to songs, make and bake without help, play in the sandpit,  jump over objects and a multitude of other skills.


Juffrou / Teacher Yolandi Hermogenes