Kleutermaatjies

Kleuterskool / Nursery school


Juffrou / Teacher Vadia Jonas

Assistent / Assistant

 Emely Seshoka

Hasie klas / Bunny Class

2 - 3 Jaar / 2 - 3 Years


Juffrou en Assistente / Teacher and Assistants

receptionists

Klas Informasie / Class Information

Die aandagspan van hierdie ouderdomsgroep is 5 - 7 minute. Baie aandag word ook hier deur twee onderwyseresse gewy om die Hasies te help om hulle vaardighede te ontwikkel.


The attention span of these little ones is 5 - 7 minutes. A lot of attention is also given here by two teachers to help the Bunnies develop their skills.