Kleutermaatjies

Kleuterskool / Nursery school


Dwergie klas / Dwarf Class

18 Maande - 2 Jaar / 18 Months - 2 Years

Juffrou en Assistente  / Teacher and Assistants

Klas Informasie / Class Information

Juffrou / Teacher Maureen Miller

Assistent / Assistant Mapula Maema

Die Dwergies se aandagspan is 3 - 5 minute en daarom word daar gefokus op klas aktiwiteite, om te teken met vetkryt, speel met ‘n bal, om alleen te kan eet ens. In hierdie groep begin die kleinding mens word. Twee onderwyseresse is verantwoordelik om om te sien na die Dwergies.


The attention span of these children is 3 - 5 minutes and part of the the focus is on class activities, drawing with crayons, ball playing, eating independently etc. The 18 - 24 month group is where children start becoming little people. Two teachers are responsibility in this class.