Kleutermaatjies

TUISBLAD / HOMEPAGE

WELKOM

by Kleutermaatjies Kleuterskool.

Kom kuier enige tyd vir ons skool en ontmoet jou kind se onderwyser.

WELCOME

to Kleutermaatjies Nursery School.

Come visit our school any time for a tour and to meet your child’s teacher.

Ons Leuse: Volkome Gemoedsrus

Kleutermaatjies Kleuterskool is op 28 Maart 1998 deur Dr. D. P. Du Toit geopen en het sedertdien gegroei tot een van Centurion se gesogste kleuterskole.

‘n Goed toegeruste baba-afdeling met slaapplek vir 30 babas, 9 groot goed toegeruste klaskamers, elk ingerig met sy eie badkamer en stoorkamer, ‘n groot skoolsaal vir die meeste buitemuurse aktiwiteite en ‘n groot speelplek bied al die nodige geleenthede en toerusting om al die kleuters tot hul volle kapasiteit te ontwikkel.

Vir elkeen van die passievolle personeellede is dit belangrik om elke kind tot sy/ haar volle potensiaal te help ontwikkel. Dit is ons doel om ons kleuters se selfvertroue en emosionele groei maksimaal te ontwikkel. Indien ons elke kleuter kan uitstuur met die boodskap EK KAN, EK SAL en EK WIL, het Kleutermaatjies in die skeppingsdoel van God geslaag – ‘n gelukkige kind!

KIES SLIM – KIES VOLKOME GEMOEDSRUS.

Our Motto: Perfect Peace Of Mind

Kleutermaatjies Nursery school was founded on 28 March 1998 by Dr. D. P. Du Toit opened and has since grown into one of Centurion’s most prestigious kindergartens.

A well equipped baby department accommodating 30 babies, 9 spacious well equipped class rooms, each furnished with it’s own toilet and store room, a large school hall for most of the extra mural activities and a massive playground provide all the necessary opportunities and apparatus to develop all the toddlers to their full capacity.

For each of the passionate staff members, it is important to help each child develop to his / her full potential. It is our goal to maximize our toddlers’ confidence and emotional growth. If we can send every toddler with the message I CAN, I WILL and I WANT, Kleutermaatjies has succeeded in the creative goal of God – a happy child!

CHOOSE SMART – CHOOSE PERFECT PEACE OF MIND.

Copyright © 2021 Kleutermaatjies — Scribbles WordPress theme by GoDaddy